© 2019 by Kai Nealis

knealis@ithaca.edu

Sammus (Enongo Lumumba-Kasongo) - Ithaca, NY